Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

UWAGA! ZMIANA WYPŁACANYCH EKWIWALENTÓW

Biuro Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN informuje, iż wszystkie wypłaty realizowane od 1 października 2019 roku powinny mieć naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 17% (niezależnie od tego kiedy odbył się mecz – ważna jest data wypłaty).
W związku z tym należy na wszystkich drukach ekwiwalentów sędziowskich poprawić w pozycji nr 4 na:
„4. PODATEK (POZ. 3 x 17%)”
Poniżej link do informacji Ministerstwa Finansów oraz Nowa Tabela Ekwiwalentów 2019-2020:
https://www.gov.pl/web/finanse/nizszy-pit

ZAKTUALIZOWANA TABELA: Tabela ekwiwalentów 2019-2020