Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

Szkolenie online

Z uwagi na stan epidemii koronawirusa i trudnej sytuacji jakiej się znaleźliśmy, zapewne większość z Was zupełnie inaczej patrzy na wiele spraw. Wspólnie uznaliśmy, że dobrze byłoby przeprowadzić szkolenie zdalne polegające na ocenie 10 klipów. Nikt z nas nie wie, kiedy wrócimy do sędziowania, a powinniśmy być optymalnie przygotowani w momencie wznowienia rozgrywek. W linku na dole tej wiadomości znajdują się klipy oraz plik Excel w formie tabeli, który należy uzupełnić w następujący sposób:
1) kolumna nr 1 – nr klipów od 1 do 10;
2) kolumna nr 2 – „Decyzja zespołowa” – zaznaczcie jaka powinna być Waszym zdaniem decyzja sędziego w klipach od 1 do 10;
3) kolumna nr 3 – „Kara indywidualna”  – zaznaczcie jaka powinna być Waszym zdaniem (lub jej brak) kara indywidualna w klipach od 1 do 10;
4) kolumna nr 4 –„ Krótkie uzasadnienie decyzji” – np. napomnienie za nierozwagę, brak kartki – atak był nieostrożny, nie było spalonego ponieważ był to rykoszet.
Po wypełnieniu załączonego arkusza, wpiszcie w nazwie pliku swoje nazwisko i imię, a następnie odeślijcie go na adres szkolenie.kspila@wp.pl w terminie do 27.04.2020 r. Przeanalizujemy Wasze odpowiedzi i prześlemy klucz wraz z krótkim uzasadnieniem.