Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

Szkolenia – wrzesień 2019

W piątek 13 września 2019 o godzinie 18:00 w Pile przy ul. Podchorążych 10 odbędzie się szkolenie plenarne nt. „Zmiany w przepisach ze szczególnym uwzględnieniem zagrania piłki ręką”, które poprowadzi sędzia szczebla centralnego kol. Maciej Pelka. OBECNOŚĆ WSZYSTKICH SĘDZIÓW OBOWIĄZKOWA!
Przypominamy zasady uczestnictwa w szkoleniach:
    • Każdy sędzia ma obowiązek uczestnictwa w szkoleniach. W przypadku nieobecności sędzia zobowiązany jest do jej usprawiedliwienia przed planowanym szkoleniem. W związku z powyższym zobowiązany jest do wysłania drogą elektroniczną na adres: szkolenie.kspila@wp.pl usprawiedliwienia tj. zaświadczenie L4, zaświadczenie z zakładu pracy
    • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu plenarnym sędzia zobligowany jest do uczestnictwa w najbliższym szkoleniu dodatkowym. W przypadku nie uczestniczenia w szkoleniu dodatkowym zostanie wstrzymany w obsadzie na okres minimum 14 dni
    • Sędzia, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności na szkoleniu, zostanie wstrzymany w obsadzie na okres minimum 14 dni
W piątek 20 września 2019 o godzinie 17:00 na stadionie w Chodzieży przy ul. Staszica 12 odbędzie się dodatkowe szkolenie, które poprowadzi asystent szczebla centralnego kol. Maciej Cebulski. Odbędzie się część teoretyczna, która dotyczyć będzie Artykułu 11 i jego interpretacji oraz część praktyczna na boisku. Prosimy o zabranie odpowiedniego ubioru i chorągiewek.
Szkolenie jest OBOWIĄZKOWE dla sędziów z poniższej listy! Zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy nie znaleźli się na liście.
Każdy sędzia z grupy oraz zainteresowany udziałem jest zobowiązany do POTWIERDZENIA udziału w szkoleniu najpóźniej do 13 września 2019 na adres: szkolenie.kspila@wp.pl

Lista sędziów dodatkowych szkoleń – jesień 2019-20

Zapraszamy serdecznie na mecz Pucharu Polski, w którym nasza drużyna zmierzy się z zespołem Derby Stara Łubianka.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 września o godzinie 17:00 na boisku w Dziembowie.
Zapraszamy wszystkich sędziów i obserwatorów do wspólnej integracji podczas widowiska.