Skład Zarządu – kolegium sędziów OZPN Piła

Gustaw Kwaśniewski
Przewodniczący

tel. 609 572 851

Sebastian KRZOSKA
Referent ds. obsady sędziowskiej
Jarosław WOJCIECHOWSKI
Skarbnik

tel. 696 496 040

Jakub PIENIĄŻKOWSKI
Sekretarz
Jakub NAMERŁA
Członek Zarządu