Program Dodatkowych Szkoleń 2018

Zarząd KS OZPN informuje sędziów i obserwatorów o projekcie pod nazwą Program Dodatkowych Szkoleń – wiosna 2018, który będzie realizowany w biurze OZPN w Pile przy ul. Żeromskiego 90.

Spotkania będą odbywać się w formie warsztatów szkoleniowych dla uczestników programu, a także dla wszystkich chętnych.

Obecność sędziów wytypowanych do programu zatwierdzonego przez Zarząd KS OZPN jest obowiązkowa. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać u prowadzącego program kol. Tomasza Pelki.

Terminy dodatkowych szkoleń w sezonie 2018/2019 zostaną podane po rozpoczęciu rozgrywek.

Praktyczne przygotowanie się do egzaminu teoretycznego:

3 sierpnia 2018 (piątek) 18:00 w Pile przy ul. Żeromskiego 90

 

Egzaminy dla sędziów IV Ligi oraz Ligi Międzyokręgowej:

25 lipca 2018 (środa) w Poznaniu w godzinach popołudniowych

 

Egzaminy dla sędziów i obserwatorów KS Piła:

10 sierpnia 2018 (piątek) w Pile w godzinach popołudniowych