Program Dodatkowych Szkoleń 2018

Zarząd KS OZPN informuje sędziów i obserwatorów o projekcie pod nazwą Program Dodatkowych Szkoleń – wiosna 2018, który będzie realizowany w biurze OZPN w Pile przy ul. Żeromskiego 90.

Spotkania będą odbywać się w formie warsztatów szkoleniowych dla uczestników programu, a także dla wszystkich chętnych.

Obecność sędziów wytypowanych do programu zatwierdzonego przez Zarząd KS OZPN jest obowiązkowa. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać u prowadzącego program kol. Tomasza Pelki.

Terminy dodatkowych szkoleń:

Sędziowie z kursu 2018:
  • 13 kwietnia 2018 godzina 18:30
  • 25 maja 2018 godzina 18:30
  • 15 czerwca 2018 godzina 18:30
Uczestnicy Programu oraz chętni sędziowie:
  • 20 kwietnia 2018 godzina 18:30
  • 18 maja 2018 godzina 18:30
  • 08 czerwca 2018 godzina 18:30