PROGRAM DODATKOWYCH SZKOLEŃ

Zarząd KS OZPN informuje sędziów i obserwatorów o nowym projekcie pn. PROGRAM DODATKOWYCH SZKOLEŃ JESIEŃ 2017, który będzie realizowany w Trzciance (Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Chopina 36, sala nr 15).

Spotkania będą odbywać się w formie warsztatów szkoleniowych dla uczestników programu, a także dla wszystkich chętnych.

Obecność sędziów wytypowanych do programu zatwierdzonego przez Zarząd KS OZPN jest obowiązkowa. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać u prowadzącego program kol. Tomasza Pelki.

Pierwsze dodatkowe szkolenie zaplanowano na piątek, 13 października br. o godz. 16:30.

POBIERZ LISTĘ SĘDZIÓW / TERMINY / TEMATYKĘ SZKOLEŃ

PROGRAM DODATKOWYCH SZKOLEŃ JESIEŃ 2017