Program Dodatkowych Szkoleń 2018

Spotkania będą odbywać się w formie warsztatów szkoleniowych dla uczestników programu, a także dla wszystkich chętnych w Pile przy ul. Żeromskiego 90.

Obecność sędziów wytypowanych do programu zatwierdzonego przez Zarząd KS OZPN jest obowiązkowa. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać u prowadzącego program kol. Tomasza Pelki.

Program Mentorski KS OZPN PIŁA JESIEŃ 2018

Program Dodatkowych Szkoleń JESIEŃ 2018

 

Szkolenia plenarne dla sędziów i obserwatorów KS Piła:

16 listopada 2018 (piątek) w Pile (PWSZ) o godz. 18:00