Obsada

Lista klubów wypłacających ekwiwalenty sędziowskie przelewem.

Przypominamy o terminowym przesyłaniu urlopowań z meczów! Urlopowania należy przesyłać do piątku poprzedzającego kolejny weekend!

Obsada 22-26.03.2019

Aktualizacja 21.03.2019 godzina 16:40

Szkolenie plenarne odbędzie się:

w piątek 29 marca 2019 o godzinie 18:30 w Pile przy ul. Podchorążych 10 (PWSZ)