Obsada

Lista klubów wypłacających ekwiwalenty sędziowskie przelewem.

Przypominamy o terminowym przesyłaniu urlopowań z meczów! Urlopowania należy przesyłać do piątku poprzedzającego kolejny weekend!

Obsada