Obsada

Lista klubów wypłacających ekwiwalenty sędziowskie przelewem.

Przypominamy o terminowym przesyłaniu urlopowań z meczów! Urlopowania należy przesyłać do piątku poprzedzającego kolejny weekend i dni robocze po weekendzie!

tj. urlopowania do piątku 13 września na dni 21-27 września 2019r.

Komunikat dot. obsady

Ostatnia aktualizacja 11.09.2019 godz. 10:00