Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

Obóz zimowy – Kołobrzeg 2019

W terminie 03-06.01.2019 roku (czwartek – niedziela) odbędzie się obóz zimowy w Kołobrzegu organizowany przez Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN.

Całkowity koszt obozu: 285,00 złotych (cena zawiera przejazd autokarem z Poznania, 3 noclegi, pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, basen).

Wpłaty będą przyjmowane do 02 listopada br. (piątek) w wysokości 100,00 złotych na konto KS Piła

Całość trzeba uregulować w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada br. (wtorek). Osoby, które będą chciały uzyskać fakturę muszą poinformować o tym fakcie Sekretarza Kolegium Sędziów przy dokonywaniu płatności. Należy zaznaczyć również czy uczestnik będzie korzystał z przejazdu autokarem.

Udział w obozie jest dobrowolny, jednakże Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów WZPN oraz KS PIŁA w szczególności zachęca do udziału w tym obozie wszystkich sędziów i obserwatorów: szczebla centralnego, 3 ligi, 4 ligi, Ligi Międzyokręgowej, Wielkopolskiej Grupy Asystentów oraz uczestników Programu Mentorskiego WZPN, uczestników programów: Talentów Sędziów i Talentów Sędziów Asystentów, Minimentoring.

Miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Dozamel”(http://www.ow.kolobrzeg.pl/)

W późniejszym terminie podamy harmonogram obozu oraz inne ważne informacje.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: ks.szkolenie@wielkopolskizpn.pl.