Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

Obowiązek dostarczenia sprawozdań

Informujemy, że sędziowie zostali zobowiązani do dostarczenia papierowych wersji sprawozdań z zawodów Klasy Okręgowej do właściwych biur terenowych WZPN.
Sprawozdania z całej rundy jesiennej należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres biura w Pile przy ul. Żeromskiego 90/1.