Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

MAILE KLUBOWE

Wraz z nowym rokiem po raz kolejny przypominamy wszystkim Klubom o korzystaniu wyłącznie z oficjalnych skrzynek mailowych, które Państwo posiadają.

Każdy klub otrzymał swoją oficjalną skrzynkę:

(…nazwa klubu…)@wielkopolskizpn.pl

i tylko taką skrzynką powinien się posługiwać w oficjalnej korespondencji.

Wszystkie informacje – w tym z WZPN – otrzymujecie Państwo na w/w swoje skrzynki oficjalne i należy je sprawdzać. Tam też są wysłane kolejne komunikaty, a otrzymujemy sygnały, że Państwo nie otwierają swoich skrzynek.

W razie pytań (np. o odnowienie hasła) prosimy się kontaktować z Panem Miłoszem Łondką WZPN najlepiej poprosić smsem (podać nazwę klubu i np. poprosić o odnowienie hasła) tel. 797 389 539 lub mailem: milosz.londka@wielkopolskizpn.pl , ew. kontakt z biurem w Pile.