Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

Kurs spikera

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zaprasza na kurs dla spikerów zawodów sportowych, który będzie prowadzony na podstawie „Pakietu spikera PZPN”. Ukończenie kursu umożliwi uzyskanie uprawnień do pełnienia funkcji spikera na meczach piłki nożnej III ligi oraz niższych grup rozgrywkowych.

Szkolenie odbędzie w dniu 16 listopada 2019r. w godz. 9.00-17.00. Zajęcia realizowane będą na Stadionie Miejskim w Poznaniu, a poprowadzą je, m.in., znany radiowy komentator sportowy oraz doświadczony spiker klubu ekstraklasy. Koszt szkolenia wynosi 150 zł.

Zainteresowanych prosi się o pilne zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu na adres mailowy: bezpieczenstwo@wielkopolskizpn.pl. podając imię i nazwisko, nr PESEL, adres mailowy i numer kontaktowy telefonu oraz dokonanie wpłaty w wysokości 150 zł na konto Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260 w tytule wpisując „kurs spikera 2019, imię i nazwisko.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie odpowiedniej ilości chętnych dlatego też prosimy o niezwłoczne zgłaszania się kandydatów na spikerów.

Wszelkich informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 695-623-332 u Przewodniczącego Wydziału Bezpieczeństwa WZPN Poznań Rafała Kniecickiego.