Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

Kurs Kierownika do Spraw Bezpieczeństwa

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Pile zaprasza na kurs Kierownika do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych. Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowanie działaniami ochronnymi potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Jedynym kryterium dla kandydatów to ukończony wiek 18 lat.

 

Kurs planowany jest w dniu 16 lutego 2020r. w godz. 9.00-17.00 w Pile (dokładne miejsce kursu jest uzależnione od ilości chętnych). Koszt kursu wynosi 150 zł. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 kandydatów.

 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się poprzez wysłanie maile na adres: marek.grochowski@wielkopolskizpn.pl (ew. tel. 607 567 413), w którym należy podać imię i nazwisko, PESEL, adres mailowy oraz ewentualnie nazwę Klubu, którego jest się reprezentantem.

Termin zgłoszeń 07 luty 2020r.

W przypadku zebrania odpowiedniej ilości osób kandydaci zostaną powiadomieni o szczegółach kursu i jego dokładnym miejscu.