Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

Informacje przed sezonem 2020/2021

1. Egzaminy dla sędziów IV, V ligi oraz WKA odbędą się 15 września 2020 roku (wtorek) w Poznaniu.

2. Egzaminy dla sędziów pozostałych klas oraz obserwatorów odbędą się w poszczególnych strefach między 15-30 września 2020 roku (dokładne terminy zostaną podane wkrótce).

3. Do czasu wrześniowych egzaminów wszyscy sędziowie i obserwatorzy, którzy:
– zaliczyli egzaminy przed sezonem 2019/2020
– wzięli udział lub usprawiedliwili swoją nieobecność podczas egzaminów przed rundą wiosenną 2020 roku
– posiadają aktualne badania lekarskie
– nie mają zaległości finansowych wobec Kolegium Sędziów
– zakupili stroje firmy Macron (nie dotyczy obserwatorów)
oraz kandydaci na sędziów/sędziowie próbni, którzy zdali egzaminy w marcu, mogą pełnić swoje funkcje podczas zawodów towarzyskich oraz w oficjalnych rozgrywkach

4. Termin płatności za Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny (KFD) – 15 września 2020 – dotyczy osób, które jeszcze nie zapłaciły (http://ozpnpila.pl/informacje-przed-runda-wiosenna-2019-20/ – kwota zależna od klasy rozgrywkowej)
Składka KFD na rok 2021 zostanie obniżona o 50% dla członków, którzy uiścili składkę w roku 2020.

5. Limity czasowe egzaminu kondycyjnego:
IV, V, WKA – dla wszystkich niezależnie od wieku – 15/20 sekund – 12 okrążeń;
O, A, B, sędziowie próbni – 15/20 sekund – 12 okrążeń – dla wszystkich z rocznika 1987 i młodszych (każdorazowo do awansu niezależnie od wieku), 17/22 sekundy – 10 okrążeń – jako bieg normalny (dla rocznika 1986 i starszych, bez prawa do awansu),
Bieg Seniora w klasach O, A, B – obowiązuje bez zmian – w sezonie 2020/2021 dla rocznika 1977 i starszych.

6. Sędziowanie meczów towarzyskich należy zgłaszać do Marka Grochowskiego w formie wiadomości SMS pod nr 607-567-413.

Przypominamy, że pierwsze mecze sezonu 2020/21 będą miały miejsce 1 sierpnia 2020.