Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

Informacje przed rundą wiosenną 2019/20

1. Ogólne
– Powstała zamknięta grupa na portalu społecznościowym Facebook, w której będziemy udostępniać wszelkie informacje dotyczące naszego Kolegium -> osoby, które nie należą jeszcze do grupy prosimy o kontakt z kol. Krzysztofem Malinowskim
– Zapraszamy do wspólnych treningów – szczegóły -> http://ozpnpila.pl/treningi-biegowe-przed-runda-wiosenna-2020/

2. Egzaminy
– Przypominamy o płatności za obóz w Złotowie (29.02-01.03.2020)- szczegóły -> http://ozpnpila.pl/oboz-egzaminacyjny-zlotow-2020/
– Każdy sędzia ma obowiązek dostarczyć Badanie lekarskie na egzaminy do Złotowa. Brak badań wiąże się z niedopuszczeniem sędziego do egzaminu. Sędziowie IV, V Ligi i WKA również mają obowiązek dostarczenia badań podczas egzaminów w Złotowie
– Ewentualne usprawiedliwienia nieobecności podczas egzaminów należy przesłać wyłącznie na maila szkolenie.kspila@wp.pl najpóźniej do 22 lutego
Zgodnie z zasadami awansów i spadków:

Nieusprawiedliwiona absencja na egzaminie powoduje utratę uprawnień do prowadzenia zawodów i takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie przez Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów WZPN
– Egzaminy dla sędziów IV, V Ligi i WKA odbędą się 7 marca 2020 o godzinie 11:00 w Poznaniu

– II termin egzaminów odbędzie się prawdopodobnie 31 marca 2020 w Poznaniu – W naszym regionie odbędzie się tylko I termin egzaminów (obóz w Złotowie)

3. Szkolenia

– Tematy szkoleń będą jednolite w całym województwie, nieobecni na szkoleniu w Złotowie będą musieli odbyć szkolenie na ten sam temat w Poznaniu

4. Opłaty (nr konta do wpłat: 77 1090 1320 0000 0001 3287 3164)
– Ubezpieczenie – Wszyscy sędziowie – 18zł do 29 lutego 2020.
– Koleżeński Fundusz Pośmiertny – sędziowie rzeczywiści, sędziowie nieczynni, obserwatorzy – 60zł do 15 kwietnia 2020.
– Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny – zgodnie z tabelą do 15 maja 2020stawki zostały obniżone i są jednakowe w całej Wielkopolsce
Sędzia IV ligi – 150zł
Asystent WKA – 130zł
Sędzia V ligi – 110zł
Sędzia Klasa O – 100zł
Sędzia Klasa A  – 90zł
Sędzia Klasa B – 85zł
Sędzia Próbny po 6-msc – 60zł
Sędzia Ekstraklasy Futsalu – 200zł
Sędzia I ligi Futsalu – 150zł
Obserwator IV ligi – 100zł
Obserwator pozostałych lig – 80zł
– Za rundę wiosenną nie będzie pobierana opłata za mecze

Brak uiszczenia opłaty w terminie powoduje wstrzymanie w obsadzie zawodów

5. Deklaracje KFP
– Osoby, które nie dostarczyły jeszcze deklaracji KFP oraz sędziowie z ostatniego kursu 2019 mają obowiązek dostarczyć wypełnione deklaracje na obóz w Złotowie