Aktualności OZPN Piła

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w OZPN Piła

III termin egzaminów sędziowskich – 21.09.2018

Kolegium Sędziów OZPN w Pile informuje, że trzeci termin egzaminów został wyznaczony na piątek, 21 września br. (o godz. 18:15 w siedzibie OZPN przy ul. Żeromskiego 90 w Pile). Wszystkie osoby są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 20,00 PLN na nr konta Kolegium Sędziów OZPN w Pile: 77 1090 1320 0000 0001 3287 3164 z dopiskiem „III termin egzaminów + imię i nazwisko sędziego”. Potwierdzenie przelewu należy przedłożyć przed przystąpieniem do egzaminu.